Dissabte 9 de març, de 9'30 a 18'30 hores, hem ofert una jornada lúdica-formativa per als nostres equips educatius. Per primera vegada duem a terme una trobada de tot un dia que ha aplegat a 40 professionals del lleure.

Ens hem reunit a la casa de colònies BOSC DE LA MASSANA, de Vilablareix, i hem desenvolupat 3 activitats lúdiques amb contingut divers amb l’objectiu de treballar pel creixement personal de cadascú (fer reflexió i aprenentatge sobre un mateix): risoteràpia, relaxació i jocs d'equip. 

També s'havia previst el dinar, tot a càrrec de Tot Oci.

Tothom va gaudir de les propostes fetes, de compartir-ho amb companys/es i també del bon temps que convidava a l'activitat exterior.