Un estudi publicat per Miquel Àngel Alegre Canosa, analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i expert en avaluació de polítiques educatives, ha volgut respondre a aquesta pregunta que moltes famílies es formulen quan arriba l’hora de valorar l’oferta d’activitats de la temporada d’estiu.

Segons l’estudi, es consideren programes d’estiu per millorar els aprenentatges (PAE) aquells en què les activitats d’aprenentatge formal tenen un pes central. Són d’activitats principalment compensatòries, dirigides a millorar les mancances dels alumnes en diferents àrees curriculars (sobretot en llengua i matemàtiques i, menys freqüentment, en ciències).

L’estudi conclou que: <<D’acord amb l’evidència revisada, sembla clar que els PAE poden beneficiar els resultats educatius dels alumnes. Aquests beneficis tenen un abast inferior al d’altres intervencions educatives implementades al llarg del curs, però no deixen de ser significatius i destacables si es considera la curta durada d’aquests programes. [...] Tanmateix, no tots els PAE funcionen igual de bé.>>

Finalment, us mostrem la  taula  on l’autor analitza els arguments a favor i en contra dels PAE:

Trobareu l’article complet a: http://www.ivalua.cat/documents/1/25_05_2016_14_46_06_Programesestiu_Que_funciona_03_250516.pdf