Escoles d'iniciació esportiva

Les escoles d’iniciació esportiva engloben un conjunt d’activitats destinades a potenciar el desenvolupament motriu dels infants. Mitjançant quatre nivells diferents, marcats per l’edat i l’etapa evolutiva dels nens/nenes, es treballen un conjunt d’activitats i exercicis que adaptem a l’edat del grup perquè els infants puguin gaudir d’una pràctica esportiva polivalent, permetent conèixer al nen/a tots els rols que conté l’esport individual i el d’associació a través del joc.

Objectius

Facilitar una formació esportiva dels nens/es de 4 a 12 anys. Apostem per una línia d’intervenció educativa que pretén garantir l’assoliment de la màxima base motora de cada infant i els aspectes socials i afectius.

Metodologia

 • Segons l’edat i etapa evolutiva de l’infant es proposen quatre nivells diferents:
  1. Psicomotricitat (4-5 anys)
  2. Iniciació esportiva base (6-7 anys)
  3. Iniciació poliesportiva (8-9anys)
  4. Iniciació als esports (10-11 anys)
 • Estructuració i organització de l’activitat en sessions setmanals de durada determinada
 • Adquisició progressiva de coneixements a través del joc i l’esport

Activitats físico-esportives per a joves, adults i grans

En preparació.

Altres serveis esportius

Realització de:

 • Campus esportius ( a diferència dels casals es solen centrar i tecnificar en una modalitat esportiva en concret).
 • Cursets de natació ( en instal·lacions prèviament concertades).
 • Servei de socorrisme aquàtic.
 • Gestió de recursos humans per a tasques concretes.