Casal de lleure

Projecte educatiu amb programa d'activitats diverses en horaris més o menys extensos, adequats per oferir alternatives d'oci a la mainada i als joves durant les seves vacances escolars, dins un entorn habitualment pròxim com és el seu propi barri o municipi.

Seguint una proposta de centre d’interès, es combinen activitats esportives amb d’altres més plàstiques (tallers de manualitats, dibuix, pintura...) i artístiques (danses, cançons, mímica i teatre...).

Objectius

Aconseguir que amb la realització de les activitats proposades els nens i nenes es diverteixin, que coneguin el seu propi cos i les possibilitats d’acció, que aprenguin a observar i explorar el seu entorn natural i social i que aprenguin una sèrie de valors com el respecte als altres i la cooperació amb el grup. És a dir, participar en el desenvolupament integral (personal, social i afectiu) dels infants i possibilitar l’adquisició d’hàbits i coneixements de les normes de diferents pràctiques esportives.

Metodologia

En funció del nombre de participants i els equipaments dels que es disposa:

 • Centre d’interès totalment renovat cada temporada, amb eixos d’animació diferents per cada  setmana
 • Agrupació dels nens i nenes per edat
 • Elaboració de plans horaris setmanals amb programacions específiques per a cada grup d’edat dins del casal
 • Organització horària de tres activitats diversificades en horaris de matí o tarda comunicada als participants i a les seves famílies
 • Adaptació de les activitats segons el grau d’intensitat de les mateixes
 • Introducció d'Activitats Centrals setmanals

Serveis complementaris

 • Serveis d'acollida
 • Serveis de Menjador

Casal d'estiu esportiu

Projecte esportiu amb programa d'activitats diverses en horaris més o menys extensos, adequats per oferir alternatives d'oci a la mainada i als joves durant les seves vacances escolars, dins un entorn habitualment pròxim com és el seu propi barri o municipi.

Durant el període de casal els participants realitzen divereses activitats relacionades amb la pràctica de tota mena d’esports.

Objectius

Aconseguir que amb la realització de les activitats proposades els nens i nenes es diverteixin, que coneguin el seu propi cos i les seves possibilitats d’acció, que  identifiquin els esports, les danses i els jocs com a elements sòcio-culturals i lúdics i reforçar el desenvolupament dels fonaments bàsics dels esports d’associació i dels esports individuals.

Metodologia

 • Agrupació dels nens i nenes per edat
 • Adaptació de les activitats segons el grau d’intensitat de les mateixes
 • Sessions dedicades als coneixements específics d’esports: normativa, tècnica,... partint sempre del treball de base amb la preparació física adient.
 • Distribució de plans horaris setmanals amb tres activitats diversificades als participants i a les seves famílies
 • Motivació dels nens i nenes per tal de possibilitar la seva participació en totes les activitats proposades
 • Activitats Centrals setmanals

Serveis complementaris

 • Serveis d'acollida
 • Serveis de Menjador

Casals en període de vacances

Es tracta de casals de curta durada (normalment d’una o dues setmanes) que es desenvolupen en els períodes de vacances escolars. Malgrat que es tracta de projectes més curts que els d’estiu, són una bona alternativa perquè els nens aprenguin divertint-se.

Els més habituals són:

 • Casals de nadal
 • Casals de setmana santa

Objectius

Aconseguir que amb la realització de les activitats proposades els nens i nenes es diverteixin, que coneguin el seu propi cos i les possibilitats d’acció, que aprenguin a observar i explorar el seu entorn natural i social i que aprenguin una sèrie de valors com el respecte als altres i la cooperació amb el grup. És a dir, participar en el desenvolupament integral (personal, social i afectiu) dels infants i possibilitar l’adquisició d’hàbits i coneixements de les normes de diferents pràctiques esportives.

Metodologia

En funció del nombre de participants i els equipaments dels que es disposa:

 • Agrupació dels nens i nenes per edat
 • Adaptació de les activitats segons el grau d’intensitat de les mateixes
 • Distribució de plans horaris setmanals amb tres activitats diversificades als participants i a les seves famílies
 • Motivació dels nens i nenes per tal de possibilitar la seva participació en totes les activitats proposades.
 • Activitats Centrals setmanals

Serveis complementaris

 • Serveis d'acollida
 • Serveis de Menjador

Parcs infantils

ORGANITZACIÓ DE PARCS I/O JORNADES LÚDIQUES

 • Coordinació, concepte del parc, activitats, tallers, control d’accessos...
 • Incorporem grans elements tipus inflables, quads,...
 • Gestió de recursos humans: equips educatius i de control d'accessos.

Servei d'acollida

A TOT OCI entenem els serveis d’acollida com un recurs per aquelles famílies que per motius de conciliació laboral els hi és impossible portar els infants als centres a les nou del matí o bé recollir-los a les cinc de la tarda. On seran rebuts i atesos per monitoratge específic. Oferim un model flexible d’horaris pel que fa a les incorporacions o recollides de l’escola i pretenem és que aquest temps afegit que els nens i nenes passen a l’escola sigui per a ells una experiència agradable i un temps destinat a realitzar diverses activitats en companyia i en un ambient confortable.

Objectius

Aprofitar la infraestructura existent al centre per a cobrir les necessitats dels nens i nenes que per motius familiars (o altres) han de restar a l’escola durant més hores. Aconseguir que els participants a l’acollida no visquin malament aquest temps de més al centre i oferir-los un gran ventall d’activitats per a realitzar.

Metodologia

Acollida Matí: El servei d’acollida de Matí està pensat perquè els nens/es de l’escola puguin entrar al centre abans de les 9h. El monitor/ra dóna una rebuda personalitzada a cada participant i a les famílies i oferir als nens/es diverses activitats per fer. Principalment intentarem que siguin activitats tranquil•les com per exemple: jugar amb jocs de taula (trencaclosques, memory, dòmino...), escoltar música, pintar dibuixos fets o fer-ne de lliures, explicar contes...

Acollida migdia: El servei d’acollida de migdia està pensat per aquells centres on encara els alumnes de primària i d’educació infantil tenen horaris de sortida diferents al migdia, normalment una hora i durant aquesta hora es proposa als infants diferents activitats, algunes de més mogudes i altres de més estàtiques, i la combinació de diferents espais: jocs al pati (amb pilota, al sorral, a les rodes...), jocs a les aules de racons (trencaclosques, jocs de taula, dibuixos, contes...)o per exemple activitats de psicomotricitat al gimnàs.

Acollida tarda: El servei d’acollida de tarda està destinat a aquelles famílies que per motius laborals (o altres) no poden recollir els nens/es quan finalitzen les classes a les 17h. El monitor encarregat recull els participants i un cop s’hagi acabat de berenar es dedicarà l’estona restant a jugar pel pati lliurement, organitzar jocs, muntar una petita ludoteca amb material aportat pels propis participants, o establir dies per a realitzar activitats més específiques (teatre, dibuix, cançons...).