Durant el 2016, l’Agència Catalana de Salut Pública (Generalitat de Catalunya) va publicar un  document d’especial interès, tant pels equips educatiu com per les famílies, titulat “Acompanyar els àpats dels infants. Consells per a menjadors escolars i famílies”.

Als primers apartats s’explica la importància de seguir una alimentació saludable, la configuració del comportament alimentari de l’ infant  i es resumeixen les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut respecte l’alimentació.  

Més endavant, el document planteja dues preguntes que sovint ens fem quan hi ha petits a casa: Els infants s’han d’acabar el menjar del plat? Ho han de provar?. Dins d’aquesta secció hi trobareu definides les responsabilitats dels adults i dels infants, que de ben segur serà una informació de molta utilitat.

Finalment, s’exposen 10 consells pràctics durant l’àpat que us citem a continuació:

  1. Escoltar l’ infant sobre la quantitat de menjar que demana que es serveixi.
  2. És preferible servir poca quantitat de menjar i donar l’opció de repetir. Aquesta és també una bona estratègia per reduir el malbaratament  alimentari.
  3. Permetre que els infants repeteixin del primer plat i de les fruites fresques, i limitar a una determinada quantitat el segon plat (especialment en el cas de les carns).
  4. Assegurar que l’aigua sigui fàcilment accessible i que no se’n limiti el consum. És convenient que el pa acompanyi sistemàticament els àpats i s’eviti utilitzar-lo com a element de recompensa o imposició.
  5. És habitual que l’oferta alimentària variada suposi el rebuig cap a determinats aliments. Si bé s’ha d’evitar coaccionar o forçar a l’ infant perquè n’hagi de menjar, és convenient que els tasti.
  6. Si un infant no vol menjar de forma habitual un o més aliments, se n’informarà la família per tal que, tenint en compte la seva opinió, es pugui actuar de manera coordinada.
  7. Facilitar un temps adequat per menjar amb tranquil·litat, que no sigui inferior a 30 minuts ni superi el temps raonable per gaudir de l’àpat.
  8. Preveure un interval de temps prou ampli entre l’àpat de mig matí i el dinar (com a mínim un parell d’hores).
  9. El moment de l’àpat és una bona oportunitat per a la transmissió de valors i hàbits. També és un espai idoni per, valorant l’edat i capacitat dels infants, donar-los petites responsabilitats en la mesura de les seves possibilitats.
  10. Mostrar una actitud respectuosa i amorosa cap als infants i entre els adults és transcendental per fer de l’estona de l’àpat un moment relaxat i agradable, a la vegada que facilita la ingesta i l’acceptació dels aliments.

Des de TOT OCI compartim el consens de l’Agència Catalana de Salut Pública i vetllem pel compliment d’aquest dins els nostres menjadors escolars per a garantir una alimentació de qualitat als nostres serveis.

Per a més informació, trobareu el document en PDF a:

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/acompanyar_apats_escola_familia.pdf